School en club samen voor optimale begeleiding van de speler/student

Nieuws

De combinatie tussen school en voetbal is de grootste uitdaging voor sporters op hoog niveau. KV Kortrijk en het Kortrijkse gemeenschapsonderwijs gaan samen met de spelers deze uitdaging aan en streven naar een optimaal evenwicht tussen studies en sport.

Donderdagnamiddag 14u op de KVK Jeugdacademie: trainers Bram Lucker (beloftencoach) en Bruno Van Maele (keepertrainer) zijn beide aan de slag met een achttal spelers. De spelers werken aan kracht, lenigheid, coördinatie, kopspel en techniek op basis van hun individueel ontwikkelingsplan. De training maakt deel uit van de samenwerking tussen het Kortrijkse gemeenschapsonderwijs en KV Kortrijk.

De samenwerking ontstond 3 jaar geleden bij de opstart van de optie voetbal in de richting LO en sport van de tweede en derde graad van het Atheneum Pottelberg in Kortrijk. Vandaag reikt de samenwerking echter veel verder. Vanaf het eerste middelbaar krijgen leerlingen die deel uitmaken van één van de Kortrijkse scholen van het Gemeenschapsonderwijs (Atheneum Pottelberg, TA Heule en KTA Drie Hofsteden) de mogelijkheid om te genieten van 4 extra trainingsuren op de KVK Jeugdacademie.

De samenwerking met de hele scholengroep zorgt ervoor dat alle studierichtingen mogelijk zijn: een speler kan dus kiezen voor de studies die best bij hem passen en genieten van extra training.

School is belangrijker dan voetbal, de samenwerking gaat dus verder dan extra training. De spelers worden op studievlak intensief begeleid door een wisselwerking tussen school en club: er vindt maandelijks een overleg plaats met de leerlingenbegeleider, rapporten worden opgevolgd en besproken en er wordt tussen de lessen en de training begeleide studie aangeboden op de Jeugdacademie.

Achter de schermen wordt de samenwerking in functie van volgend schooljaar al verder uitgebouwd. We streven ernaar om de spelers dagelijks extra training te kunnen bieden, bekijken de optie om de samenwerking uit te breiden naar lagere scholen en gaan op zoek naar mogelijkheden om een internaat te voorzien.

Hoewel de sportieve ontwikkeling van onze spelers erg belangrijk is, blijven de schoolresultaten primair: de scholengroep en de KVK Jeugdacademie streven naar het slagen van alle spelers die deel uitmaken van de samenwerking. Pas dan kunnen we spreken van een geslaagd seizoen.

KVK Jeugdacademie - It's all about the player!

Samenwerking KVK Jeugdacademie en GO!