Academy @ Work!

Nieuws

Het was al geruime tijd windstil binnen deze rubriek 'Academy @ Work' maar we zijn toch blij dat we vandaag een nieuwe kijk op de jeugdwerking naar voor kunnen schuiven. Ditmaal hielden we halt bij Philippe Bulcaen, een bezige bij binnen de jeugdacademie zo zal blijken!

Dag Philippe, kan je ons eerst even duiden waar jij zelf startte als trainer?

Mijn zoon volgde keepertraining 7 jaar geleden op WS Bellegem. Doordat er een keepertrainer uit viel, werd er al snel naar mij gekeken. Voor mij was het een nieuwe uitdaging waarna ik al snel gebeten werd door de trainersmicrobe. Mijn trainersloopbaan begon dus in WS Bellegem.

Zelf was ik echter nooit doelman, ik startte volledig vanaf nul. Mijn eerste taak in het jeugdvoetbal bracht mij op deze manier een pak nieuwe kennis bij. Keeperitems zoals het uitkomen in een 1 vs 1 situatie of het aanleren van de correcte valtechnieken zijn zaken die ik nog altijd met mij mee draag. 

Na de instap als keepertrainer verzeilde ik verschillende jaren bij de U10 van WS Bellegem, ik kon mij specialiseren in deze leeftijdscategorie en zag daar dan ook verschillende lichtingen met spelertjes passeren.

Hoe kwam je uiteindelijk dan bij KVK terecht?

In september 2014 startte ik met het volgen van mijn trainerscursus Initiator voetbal en omwille van die reden moest ik op zoek gaan naar een stageplaats. Zo liep ik stage bij de voetbalschool van KV Kortrijk, bij huidig KVK Trainer David Casteleyn. Ik kreeg de kans stage te lopen bij de elite U8, U9, U10 en U12 onder het toeziend oog van verschillende elitetrainers. Hun kritische feedback, en coachingstips waren enorm verrijkend. Het bleef niet bij die korte stage, in januari 2015 was ik elke vrijdagavond te vinden op de training van de Techniekschool.

Vorig jaar combineerde je het KVK Techniekschooltrainersschap met nog een regionale activiteit bij WS Bellegem. Dit jaar koos je bewust om niet meer regionaal actief te zijn. Vanwaar die keuze?

Ik kreeg de techniekschoolmicrobe volledig te pakken en maakte de keuze om op 4 verschillende techniekscholen actief te zijn. Ik kom zo met zeer veel verschillende spelertjes in contact en ik poog ze dan ook de specifieke KVK vaardigheden onder de knie te doen krijgen. Ik wou alles op het trainerschap in de techniekscholen zetten en dus moest ik een keuze maken.

Wat maakt jouw huidige functie in vergelijking met die van vroeger in het regionale voetbal nu net zo verschillend?

In de KVK Jeugdacademie ben ik in een omgeving terecht gekomen waar ik sneller als trainer kan oppikken. Ik voel me ook nauw betrokken bij de elitewerking. Verschillende techniekschoolspelers hebben reeds een test doorlopen, zijn aan het testen of moeten nog testen binnen de elitewerking. Bij de huidige KVK U9 zijn er 2 spelers die vorig jaar in meerdere KVK Techniekscholen actief waren. Met de elitetrainers is er op deze manier over de talentrijke techniekschoolspelers heel regelmatig overleg. Op regionaal niveau ga je voornamelijk met je eigen team aan de slag en is onderlinge uitwisseling minder evident.Daarnaast volg ik ook regelmatig de elitetrainingen mee. Ik voel mij er steeds welkom en zo kan ik steeds de nieuwste knepen van de KVK-visie onder de knie krijgen. Het is onze taak om de visie vanuit de elitewerking over te brengen naar de Techniekscholen en dergelijke interactie is dan ook zeer belangrijk.

Wat zeer nadrukkelijk naar boven komt is dat elke medewerker van de KVK Jeugdacademie dezelfde visie en doelstellingen uitdraagt. Je hoort de visie, je voelt ze, je ziet ze… Alles wordt ingezet op het individu. In het regionale voetbal gaat men meer focussen op het team.

Wat is nu net de meerwaarde van een KVK Techniekschool voor een regionale voetballer?

Het lijkt mij een unieke kans voor een regionale voetballer die behoefte heeft aan een extra prikkel. Er komt vaak feedback dat het tempo hoog ligt en er heel specifieke accenten worden meegegeven. Detailcoaching verbetert de basistechniek en draagt ertoe bij de uitvoeringssnelheid naar een hoger niveau te tillen. Voor een speler is het een leuk middel om zich eens op een hoger niveau te zien meedraaien.

Je bent zowel actief in Oostkamp, in Kortrijk op vrijdagavond en zondagmorgen alsook in Avelgem. Zie je verschillen in je rol op elk centrum?

De techniekscholen te Oostkamp en Avelgem zijn iets kleiner, ik kan me er meer concentreren op het training geven zelf en heb er maximaal 1 collega. In de Techniekscholen te Kortrijk zijn we o.a. op vrijdag toch met 4 trainers per uur. Dat vergt meer administratie, overleg over spelers met de trainers en planning die op mijn schouders terecht komt.

In de Techniekschool te Oostkamp heb je verhoudingsgewijs gezien meer spelers die puur uit interesse komen. In de Techniekscholen te Kortrijk heb je een meer verscheiden publiek. Sommige spelertjes komen omdat ze fan zijn van KV Kortrijk, anderen willen technisch beter worden, de visie oppikken en individueel gecoacht worden. De groepen zijn hier meer gedifferentieerd maar de kwailiteit op de techniekschool te Kortrijk is minstens evenwaardig.

Onlangs werd de samenwerking tussen jou en de KVK Jeugdacademie versterkt. Je zal nu halftijds tewerkgesteld worden vanuit de academie. Kan je hier wat meer toelichting bij geven? Is er nu een breder takenpakket voorzien voor jou?

Jawel, in de toekomst (seizoen 2017-2018) zal ik in het weekend ook scoutingsopdrachten voor de onderbouw uitvoeren en bovendien ook de KVK Voetbalstages (6 stages per jaar) coördineren. Voor mij is het enerzijds een ganse uitdaging en anderzijds een mooie blijk van appreciatie voor het werk dat ik leverde de afgelopen 3 jaar.

De wisselwerking met de KVK Techniekscholen zit in dit takenpakket ook mooi vervat. Ik zal KVK Techniekschoolspelers op zaterdag aan het werk zien in de wedstrijdjes bij hun club of op de KVK voetbalstages. Zo is er extra mogelijkheid om de Ritme en Ruimte aspecten te kunnen opvolgen in de wedstrijdfase van een spelertje.

Ok Philippe, we onthouden alvast dat er op de KVK Jeugdacademie een specifieke visie is die door iedereen gedragen wordt en dat er voor de KVK Techniekscholen een belangrijke rol is weggelegd om deze visie over te dragen naar het regionale voetbal.

Tot slot, wat mogen we U nog wensen?

Ik hoop in eerste instantie mijn persoonlijke, nieuwe uitdaging tot een goed einde te mogen brengen. Ik hoop een nuttige link te kunnen zijn tussen de techniekschoolwerking en de Elitewerking. 

Inderdaad Philippe, een speler die instapt in de elitewerking maakt veel kans om eerst via jou te passeren, ofwel via de KVK Techniekscholen, ofwel bij de KVK Voetbalstages ofwel via je scoutingsopdrachten! Veel succes!